Zunfthausgesellschaft

Verwaltung Gesellschaft Zunfthaus Letzi

Präsident
Fritz Haller, jun.
Urs Appenzeller
Vizepräsident / Vertreter der Zunft Kassier Liegenschaften-
verwalter
Norbert Hess
Norbert Hess
 Nicolas Porchet
Nicolas Porchet
Jürg Nater
Jürg Nater
Aktuar Vertreter der Zunft
Michael Indlekofer
Michael Indlekofer
Andreas Knecht
Andreas Knecht